Tagasiside/Registreerimine

Sotsiaalprojekt OÜ
Reg nr:  11968420

Majandustegevusteate nr. 212437
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 09.03.2020 nr 1.1-3/20/51
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 05.05.2020 nr 1.1-3/20/111

Sotsiaalprojekt OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusest (https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011).

1 Step 1
Nimi, perekonnanimi
Isikukood
Telefon
E-post
Linn
Kust Te saite meiest teada?
Sõnum/Kursuse nimi
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Pädev ja professionaalne materjali esitamise viis, väga meeldiv õhkkond klassis, huumor, külalislahkus, sellest ka soov tunnile tagasi tulla. Uurisime enda eriala kohta palju lisamaterjali. Eriline tänu õpetajale sõbraliku suhtumise eest. Tatjana K.

 

Õpetaja lõi tunnis väga rahuliku, heasoovliku ja sõbraliku keskkonna, mis aitab kaasa häbenemata suhtlemise võimalusele. Lisaks põhimaterjalile anti täiendavalt põneva infot ja materjali, mis aitas kaasa läbitud materjali kinnistamisele. Julia M.

 

Tunnid toimusid peamiselt mängulises vormis, kasutades kaasaegset õppematerjali. Õpetaja lõi tunnis sõbraliku õhkkonna ja oli alati abivalmis. Õppematerjalide esitlus õpetajalt oli väga arusaadav ja vabalt omastatav. Irina T.