Alla Zarubina

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti keele (kui võõrkele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool;

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 1999 (õppekavarühm: keeleõpe)