Jurijs Pavlovs

Lektors Description

Kutseharidus: hoteilliteenindaja, Narva Kutseõppekeskuse

Täiendusõpe:

  • floristika kursus;
  • tervishoid ja hügieen toitlustamises, Narva Kutseõppekeskus

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2010 (õppekavarühm: tööoskused, majutamine ja toitlustamine, aiandus)