Marina Sarri

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool;

Täienduskoolitus: eesti keel võõrkeelena, Tallinna Pedagoogikaülikooli Täienduskoolituse osakond

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2014 (õppekavarühm: keeleõpe)