Jekaterina Rozkova

Lektors Description

Kõrgharidus: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool;

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2007 (õppekavarühm: keeleõpe)