Õppekeskkond

Meil on kõik mugavaks õppimiseks:

  • Mugav ja soe klass.
  • Põhivarustus: lauad,toolid ( mõeldud grupile), tahvel.
  • Arvuti- ja videotehnika, on võimalus arvutit individuaalselt kasutada (treeningu ajal).
  • Vajadusel antakse kõik vajalikud õppematerjalid õpilasele välja.

Koolitusbaas võimaldab nii teoreetilist kui ka praktilist koolitust.
Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Õpetajal ja õpilasel on arvuti, Internet. Õpetaja suhtleb õpilasega Skype’i kaudu.
Õppimine e-õppe toel võimaldab:
– õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
– kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
– suhelda kaasõppijate ja õppejõuga foorumi vahendusel;
– saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
– kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks rühmatööks;
– omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
– esitada kodutöid elektrooniliselt ja saada õppejõult tagasisidet.