Преподаватели

Kõrgharidus: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool;

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2007

  • Alla Zarubina

Kõrgharidus: eesti keele (kui võõrkele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool;

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 1999

  • Marina Sarri

Kõrgharidus: eesti kooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool;

Täienduskoolitus: eesti keel võõrkeelena, Tallinna Pedagoogikaülikooli Täienduskoolituse osakond

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2014

  • Anna Safonova

Kõrgharidus:

– bakalavr menedžmenta, Sankt – Peterburgskii   gosudarstvennõi inženerno-ekonomitšeskii universitet;
– ettevõtte majandus, Majanduse ja Juhtimise Instituut

Kutseharidus: rätsep – õmbleja, Jõhvi Kutsekeskkool

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2010

  • Jurijs Pavlovs

Kutseharidus: hoteilliteenindaja, Narva Kutseõppekeskuse

Täienduskoolitus:
– floristika kursus;
– tervishoid ja hügieen toitlustamises, Narva Kutseõppekeskus

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2010

  • Kaja Ilves

Kõrgharidus: magistri kraad, disain, Eesti Riiklik Kunstiinstituut;

Täienduskoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2017

  • Eda Brehhova

Kõrgharidus: eesti keel ja kirjandus,  Tartu Ülikool;

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 1993

  • Kersti Kuslap

Kõrgharidus: eesti keel teise keelena, Tartu Ülikool, 2002.a.

Täiendkoolitus:

– eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine, Tartu Ülikool, 2019

– Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Keelelõpe veebis, Tartu Ülikool, 2021

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2015

  • Karin Pukk

Kõrgharidus: põhikooli klassiõpetaja (lisaeriala on eesti keele õpetaja), Narva Kõrgkool, 1998

Täiendkoolitus:

– varajane keelekümblus põhikooli I astmes, Tartu Ülikooli Narva kolledž, 2011

Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 2016

  • Tiina Tursman

Kõrgharidus:
– pedagoogika ja algõpetuse metoodika, Tallinna Pedagoogikaülikool;
– eesti keelt ja ajalugu õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool;
Täienduskoolitus: eesti keele kui teise keele õpetaja, täiendkoolituse tunnistus MISA programm „Keeleõppe arendamine 2007 -2010“ raames koolitus;
Töökogemus: täiskasvanute koolitamise kogemus alates aastast 1996